Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

VoorNederland

Artikelindex

VNL wil legalisering, en daarmee liberalisering, van het softdrugsbeleid leidt tot een grotere individuele vrijheid van de burger, gerichtere sturing wat betreft de volksgezondheid op dit punt, economische opbrengsten voor de samenleving, duidelijkheid voor de burger over de vraag wat wel en wat niet is toegestaan, meer politiecapaciteit en het maakt tot slot een einde aan de ondermijning van de rechtsstaat. Er komen kweekvergunningen maar wiet mag niet te sterk (meer dan 15% THC) worden want dan wordt het als een harddrug aangepakt.