Hoofd Menu

Experiment NEE

Gemeenteraad 27-06-2019 20:00-23:00, Locatie: Raadzaal, Voorzitter: J.W.E. Spies Toelichting: Onder voorbehoud: agenda en stukken worden na 18 juni definitief. Verantwoordingsdebat ...

Raadsinformatiebrief 29-05-2019 Experiment gesloten coffeeshopketen "Communicatieboodschap Het experiment gesloten coffeeshopketen (ook bekend als ‘wietexperiment’) is volgens het college ...

Parool 11-04-2019 Wietproef is definitief onhaalbaar voor Amsterdam "De wietproef gaat definitief aan Amsterdam voorbij. Het Rijk houdt vast aan de eis dat alle coffeeshops binnen de ...

Culemborgse Courant.nl 11-06-2019 College Culemborg ziet af van wietexperiment "De Culemborgse fracties zijn verdeeld en hebben bedenkingen over de mogelijke deelname van Culemborg aan het ...

BD 06-06-2019 Definitief geen wietproef in Den Bosch "Het heeft ook politiek veel voeten in aarde gehad, maar Den Bosch gaat zich uiteindelijk niet melden voor de landelijke wietproef . De ...

Kijk nog eens terug: Commissie Bestuur 29-05-2019 https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/Den_Haag?session=18500 “Coffeeshopbeleid - Hierna spreekt de commissie over de brief Stand van ...

RTV Oost 03-04-2016 Enschede, Losser en Deventer moeten met eventuele wietproef inzetten op voorlichting “In Deventer is inmiddels een politieke meerderheid die van mening is dat de stad ...

BD 05-06-2019 Burgemeester Eindhoven: geen enkel vertrouwen in wietexperiment rijk “Jorritsma werkt ondertussen aan een eigen nieuw coffeeshopbeleid, op Eindhovense schaal. ,,Ik wil een ...

(16 coffeeshops) Zie bovenste raadsbrief van burgemeester Wienen & 2e bijlage brief Haarlemse coffeeshops, 13 juni op de raadsagenda met een inspreeknota van de ...

HC nieuws 14-05-2019:  Haarlemmermeer zal niet meedoen aan een experiment om op legale wijze recreatieve weed te verkopen. Dat heeft burgemeester Onno Hoes verteld aan de gemeenteraad, zo ...

Gooi en Eembode 23-05-2019 Idem 21-05-2019 HILVERSUM - De gemeente Hilversum ziet af van aanmelding voor deelname aan het landelijke wietexperiment. Unaniem draagvlak bij de coffeeshophouders ...

Coffeeshopoverleg 16-05-2019 Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig: Namens de gemeente Leeuwarden 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, namens de Politie de wijkagent ...

Studio Alphen 21-05-2019 .... Er is ruimte voor tien gemeenten tijdens de proef, maar volgens burgemeester Spies heeft nog geen gemeente definitief aangegeven mee te willen doen. Gouda en Leiden ...

Verzoek D66 en PvdA aan college inzake beraadslaging experiment gesloten coffeeshopketen 4 juni 2019, te bespreken op de raadsvergadering van 13 juni 2019 (zie agendapunt ...

Gelderlander Tiel wil meedoen aan proef met ‘staatswiet’ 06-06-2019 "...Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zien onder de huidige voorwaarden echter geen heil in deelname. ...

AD 04-06-2019 Proef met legale wietteelt toch niet in Zwijndrecht "Het college van burgemeester en wethouders komt daar nu op terug, vooral omdat de bestaande Zwijndrechtse coffeeshop Xpresso ...
Dit is alles