Hoofd Menu

Experiment Heerlen

Heerlen • 2 coffeeshops •

Raadsinformatiebrief Heerlen 09-05-2019: Deelname experiment gesloten coffeeshopketen

Heerlense coffeeshopexploitanten

"Zij zijn afgelopen periode ambtelijk geïnformeerd over de stand van zaken rondom het experiment. Laatstelijk 23 april 2019. Bestuurlijk heeft op 2 mei jl. met hen een gesprek
plaatsgevonden waarin zij hun zienswijze over een eventuele deelname kenbaar konden maken. Hoewel er enige scepsis was (en bleef) en voor hun onzekerheden zijn (o.a. wat wordt de kwaliteit en de prijs en hoe wordt de maximale voorraad), is niet uit dit gesprek gebleken dat zij geen medewerking zullen verlenen.

Mocht Heerlen bij een van de maximaal tien geselecteerde gemeenten behoren, dan starten de voorbereidende werkzaamheden in 2020. Op grond van wat nu bekend is, is de start van het experiment (verkoop vanuit de coffeeshops) begin 2021 voorzien."

 

DL 07-05-2019: Heerlen wil meedoen aan proef met gereguleerde hennepteelt

"Duidelijkheid

„We wilden eerst duidelijkheid over het aantal gemeenten dat aan de proef mee zou doen en of het ingezetenencriterium bij de proef zou gelden”, zegt waarnemend burgemeester Emile Roemer. „Dat laatste blijkt het geval te zijn. Ook wilden we weten of coffeeshophouders ook bij andere telers in de keten zouden mogen kopen. Nog niet alles is helemaal duidelijk, maar voor ons is het voldoende helder om ons aan te melden.” "

 

Brief J&V en VWS aan bm Heerlen 17-04-2019: Deelname experiment gesloten coffeeshopketen